Trang chủ » Lưu trữ cho Nguyễn Thắng

– Vị trí nhà: Khu dân cư Đông An, phường Tân Đông Hiệp, tx Dĩ An + Đường vào nhà rộng 10m, thuộc dân...